ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ
 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
   Home      Σκοπός - Aim
 

Σκοπός της οργάνωσης είναι η διευκόλυνση της πολιτιστικής επικοινωνίας του Νομού με άλλες περιοχές σε περιφερειακή, εθνική και Βαλκανική κλίμακα. Ευαισθητοποίηση των πολιτών του Νομού στα πολιτιστικά θέματα για παρουσίαση των εκτελούμενων πολιτιστικών εργασιών στο ευρύ κοινό, κυρίως με διοργάνωση εκθέσεων, διοργάνωση «ημερών πολιτισμού» ειδικής θεματολογίας στο πλαίσιο της προώθησης μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών των Βαλκανίων και την  ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών των κρατών, με σεβασμό της εθνικής και περιφερειακής πολυμορφίας τους και προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, με διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως:


α) διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων, προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων επιμόρφωσης καθώς και κάθε τύπου εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων


β) εκδόσεις CD/DV


γ) εκθέσεις και παρουσιάσεις βιβλίων


δ) ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, έντυπης η και ηλεκτρονικής μορφής


ε) καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση